FOI

FOI
  • Industry:

    Research

  • Opportunities:

    Internship, Full Time

  • Interested in:

    BSc year 3, MSc year 1, MSc year 2

Exhibition day: Friday 

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. FOI är en statlig myndighet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Några av våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Regeringskansliet, MSB och FMV. Hos oss finns en stor bredd av kompetenser inom bland annat teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi. Vi är omkring 900 medarbetare och majoriteten av dem arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

900 employees
Sweden
student.fa@foi.se
www.foi.se