FOI

FOI
  • Industry:

    Research

  • Opportunities:

    Internship, Full Time

  • Interested in:

    MSc year 1, MSc year 2

Exhibition day: Friday 

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt

900 employees
Sweden, Europe
Malin Bergenudd malin.bergenudd@foi.se
www.foi.se